Úřední hodiny
PO 07:00 - 12:00, 12:30 - 19:00
ST 07:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
ČT, PÁ po předchozí telefonické domluvě

Adresa
Obecní úřad
Kochánky 201
294 74 p. Předměřice nad Jizerou
tel.: +420 326 363 529
email: obec@kochanky.cz
datová schránka ID: h4tatnk

Úřední deska

Vyvěšeno dne: 24.07. 2017

OZNÁMENÍ o zahájení stavebního řízení
Kochánky - obslužná komunikace
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOCHÁNKY
P5-Krycí list
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOCHÁNKY
P4-projektová situace
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOCHÁNKY
P3-SOD návrh
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOCHÁNKY
P2-Výkaz výměr
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOCHÁNKY
P1-Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti nezbytné pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOCHÁNKY
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOCHÁNKY
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU V MMR
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2016
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání 2016
Audit ze Středočeského kraje
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

PŘÍLOHA 2016
Příloha sestavená k 31.12.2016
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

ROZVAHA 2016
Rozvaha sestavená k 31.12.2016
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2016 - Fin 2-12M
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2016
Výkaz zisu a ztráty sestavený k 31.12.2016
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 24.04. 2017

MŠ KOCHÁNKY - ASISTENT PEDAGOGA
MŠ Kochánky hledá zájemce na pozici ASISTENTA PEDAGOGA
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 07.03. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 24.02. 2017

Veřejná zasedání Zastupitelstva obce
Veřejná zasedání Zastupitelstva obce - termíny jednání v roce 2017
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 23.01. 2017

Zastavěné území obce Kochánky
Vymezené zastavěné území obce - situační plán - celek
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 23.01. 2017

Zastavěné území obce Kochánky
Vymezené zastavěné území obce - situační plán - příloha 1
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 23.01. 2017

Zastavěné území obce Kochánky
Vymezené zastavěné území obce - situační plán - příloha 2
Dokument ke stažení