Úřední hodiny
PO 07:00 - 12:00, 12:30 - 19:00
ST 07:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
ČT, PÁ po předchozí telefonické domluvě

Adresa
Obecní úřad
Kochánky 201
294 74 p. Předměřice nad Jizerou
tel.: +420 326 363 529
email: obec@kochanky.cz
datová schránka ID: h4tatnk

Úřední deska

Vyvěšeno dne: 17.10. 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Oznámení o době a místě konání voleb
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 04.10. 2017

Veřejná zasedání zastupitelstva obce Kochánky
Veřejná zasedání zastupitelstva obce - termíny jednání v roce 2017
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 08.09. 2017

Konkurs na ředitele/ředitelku MŠ Kochánky
podávání přihlášek
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 22.08. 2017

SMLOUVA O DÍLO
KOCHÁNKY - MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 22.08. 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 17.08. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Kochánky - obslužná komunikace
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 24.07. 2017

OZNÁMENÍ o zahájení stavebního řízení
Kochánky - obslužná komunikace
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOCHÁNKY
P5-Krycí list
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOCHÁNKY
P4-projektová situace
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOCHÁNKY
P3-SOD návrh
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOCHÁNKY
P2-Výkaz výměr
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOCHÁNKY
P1-Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti nezbytné pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOCHÁNKY
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOCHÁNKY
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU V MMR
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2016
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání 2016
Audit ze Středočeského kraje
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

PŘÍLOHA 2016
Příloha sestavená k 31.12.2016
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

ROZVAHA 2016
Rozvaha sestavená k 31.12.2016
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2016 - Fin 2-12M
Dokument ke stažení

Vyvěšeno dne: 31.05. 2017

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2016
Výkaz zisu a ztráty sestavený k 31.12.2016
Dokument ke stažení