Úřední hodiny
PO 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
ST 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30

Adresa
Obecní úřad
Kochánky 201
294 74 p. Předměřice nad Jizerou
tel.: +420 326 363 529
email: obec@kochanky.cz
datová schránka ID: h4tatnk

  Obec Kochánky

Obecně závazné vyhlášky

02. 10. 2012

OZV č.5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

08. 08. 2012

OZV č.4/2012 kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 7/2009, kterou se stanovuje místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti

26. 03. 2012

OZV č.3/2012 o místním poplatku z ubytovací kapacity

26. 03. 2012

OZV č.2/2012 kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2010, kterou se stanovuje místní poplatek z ubytovací kapacity

26. 03. 2012

OZV č.1/2012 kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se stanovuje místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF ČR podle jiného právního předpisu

07. 12. 2010

OZV č.4/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

01. 01. 2011

OZV č.2/2010 o místním poplatku ze psů

01. 01. 2011

OZV č.1/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Příloha č.1 k vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

15. 09. 2009

OZV č.6/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

12. 11. 2008

OZV č.1/2008, kterou se stanovuje "Požární řád" obce.

27. 12. 2006

OZV č.1/2006 o závazných částech změny č. 1 územního plánu obce Kochánky

28. 12. 2005

Nařízení č.4/2005, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací

28. 12. 2005

OZV č.3/2005 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě

28. 12. 2005

OZV č.2/2005 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na stavbu kanalizace

28. 12. 2005

OZV č.1/2005 Požární řád obce

19. 01. 2005

OZV č.6/2004o závazných částech územního plánu

19. 01. 2005

OZV č.5/2004, kterou se mění OZV č. 3/2004 o místním poplatku za odpady

19. 01. 2005

OZV č.4/2004 o pravidlech pro pohyb psů a veřejného pořádku v obci.

07. 11. 2001

OZV č.3/2001 o místním poplatku za odvoz komunálního odpadu