Obec Kochánky
ObecKochánky

Sběrné místo

Odpadové hospodářství

Pravidla pro ukládání odpadu na sběrném místě obce Kochánky

vydaná v souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Kochánky „o stanovení obecního systému odpadového hospodářství “.

 

1. Základní údaje o zařízení:

Název zařízení: Sběrné místo obce Kochánky

Provozovatel/zřizovatel zařízení: Obec Kochánky, Kochánky 201, 294 74

IČO: 00238040

Tel: 326 363 529

 
 

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA

březen - listopad

Pondělí

-

-

Úterý

-

-

Středa

-

17:00 – 18:00*

Čtvrtek

-

-

Pátek

-

-

Sobota

-

-

neděle

-

14:00 - 15:00

* platí pouze od června do srpna

 

2. Účel zařízení:

Sběrné místo slouží bezplatně občanům, kteří mají trvalý pobyt na území obce a mají zaplacen poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kochánky.

Chataři, kteří mají zaplacen poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kochánky, zde mohou uložit biologický odpad rostlinného původu, elektrozařízení a jedlé oleje a tuky v uzavřených PET lahvích.

 

3. Pravidla pro užívání zařízení:

a. Do sběrného místa mohou bezplatně ukládat příslušné složky komunálního odpadu pouze FYZICKÉ OSOBY, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v obci Kochánky a vybrané složky odpadu chataři, kteří mají na katastrálním území obce Kochánky ve vlastnictví nemovitost.

b. Do sběrného místa bude vpuštěn občan s trvalým pobytem v Kochánkách. U vstupu se občan legitimuje občanským průkazem obsluze. Chataři se prokáží OP a výpisem nemovitosti z katastru nemovitostí (prostá kopie z internetu – papír nebo v mobilu).

c. Přivezený odpad je nutné roztřídit dle pokynů přítomné obsluhy sběrného místa.

d. Je zakázáno do sběrného místa dovážet stavební odpad (stavební suť s obsahem cihel, betonu, malty, dlažby, betonových/pálených tašek a kamenů) i stavební odpady s obsahem azbestu (např. eternit, azbestocementové trubky a desky).

e. Uložení odpadu na sběrném místě NENÍ POVOLENO PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM. Odpad vzniklý z podnikatelské činnosti je nutné odvézt na skládku (nejbližší je skládka v Benátkách nad Jizerou).

f. Odpad, který evidentně vznikl dovezením ze zahraniční, burz, skládek apod., není povoleno odebírat.

 

4. Povinnosti obsluhy zařízení:

a) Nepřijmout odpad, který neodpovídá seznamu odpadů a jejich složek uvedených v provozním řádu sběrného místa, nebo odpad, který je popsán v bodě 3. d, e, f tohoto provozního řádu.

b) zabezpečit ukládání odpadu do určených kontejnerů.

c) Ohlásit každou skutečnost, která by mola ohrozit život, zdraví, způsobit požár nebo technologické závady provozovateli.

d) V celém areálu sběrného místa udržovat čistotu a pořádek.

e) Po skončení provozní doby zajistit uzamčení objektu.

 

5. Ve sběrném místě je možno odkládat tyto odpady:

 

Biologické odpady rostlinného původu

Lze odkládat: listí, tráva, zbytky rostlin, větve do průměru 5 cm, hobliny a piliny

Nelze odkládat: maso, kosti, tekuté a silně mastné potraviny, uhynulá domácí zvířata

 

Kovy

Lze odkládat: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.

Nelze odkládat: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů.

 

Nebezpečné odpady

Barvy, ředidla, lepidla, oleje (motorové, mazací, převodové), kyseliny, louhy, pesticidy a další chemikálie používané v domácnostech. Dále je možné odevzdat textilie a obaly znečištěné těmito látkami. Baterie a akumulátory, zářivky (lineární i kompaktní tzv. úsporné) a výbojky.

 

Elektroodpady

Všechny druhy elektrických zařízení používaných v domácnosti jako jsou: ledničky, pračky, sporáky, televize, monitory, rádia, CD přehrávače, videorekordéry, fotoaparáty, počítače, klávesnice, tiskárny, kopírky, telefony, mobily, hodiny, elektrické hračky, elektrické nářadí, fritézy, fény, vysavače, žehličky, kuchyňské přístroje, váhy a další.

 

POZOR! Elektrospotřebiče musí být kompletní! Tzn. nesmí být rozebrané, zvláště pokud jsou z nich „vytěženy“ barevné kovy, části jako je motor, kompresor apod. V takovém případě je přítomný zaměstnanec SM oprávněn spotřebič odmítnout.

 

Objemný odpad

Jedná se o odpad, který vzhledem k jeho velikosti a objemnosti nelze odkládat do běžně dostupných nádob na odpad – ať už jde o kontejner na směsný, či tříděný odpad. Do této kategorie odpadů spadá např. starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, sádrokarton, dřevotříska, povrchově upravené dřevo, kuchyňské linky, objemný elektroodpad a drobný odpad ze staveb. Zdivo a suť již spadají do kategorie stavební odpad!

 

POZOR! Nábytek musí být rozebrán nebo rozbit na jednotlivé desky. Je to z důvodu max. využití kapacity kontejneru.

 

Jedlý olej a tuky

Rostlinné i živočišné oleje a tuky z domácností.

Způsob ukládání jedlých tuků a olejů z domácností:

- Kuchyňský olej je považován za směsný odpad.

- Vychladlý olej vylijte z pánve do vhodné nádoby, ideálně do PET láhve. Naplněnou nádobu je nutné pořádně uzavřít a odnést do sběrného místa (dojde k recyklaci), nebo lze vyhodit do kontejneru na komunální odpad (ale nebude dále využito).

 

Pneumatiky

Pouze od osobních automobilů.

 

POZOR! Pneumatiky musí být bez disků!

Počasí

dnes, pondělí 11. 12. 2023
déšť 7 °C 2 °C
úterý 12. 12. déšť 7/4 °C
středa 13. 12. déšť 9/4 °C
čtvrtek 14. 12. déšť se sněhem 5/1 °C

Svátek

Svátek má Dana

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den dětství
  • Mezinárodní den hor
  • Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi Afriky

Zítra má svátek Simona

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

GObec mapy na klíč